« IGÅR * IDAG * IMORGON

- livets existentiella frågor -

Behöver du en tolk?

Är det så att du talar ett annat språk än svenska till vardags och ska göra något där du känner behov av att få det på ditt eget språk, så kan det vara bra att ta hjälp av en tolk. Idag finns det många professionella tolkar som talar många olika språk. En tolk kan föllja med till läkaren, på möten samt att du även kan boka in så kallad konferenstolkning. Det senare är bra om det finns personer som talar flera språk, för då kan det vara ett måste att ha flera tolkar, så att alla förstår vad som sägs på konferensen.

Ta hjälp av en professionell tolk

Du som har behov av en professionell tolk, du kan vända dig till Språkservice. De kan hjälpa till med flera olika sorters språkbehov, då de har både tolkar och översättare.

Hos dem jobbar det idag äver 6000 tolkar och översättare som tillsammans kan mer än 200 språk och dialekter. 

Du kan få tolkning på plats, via telefon eller via videotolkning. Du väljer det som passar dig allra bäst. 

När du behöver översättning

Om du har viktigta dokument som ska översättas från ett språk till ett annat, så är det rätt smart att låta en översättare göra det åt dig. Särskilt om det är officiella dokument, facktexter, juridiska dokument eller liknande. Då är det viktigt att det blir rätt. Det blir det med en översättare från Språkservice.

21 Nov 2022