« IGÅR * IDAG * IMORGON

- livets existentiella frågor -

Behandlingshem kan vara ett bra alternativ

Idag finns det allt för många ungdomar som brottas med missbruk och drogrelaterade följder. Det är inte lätt alltid att ta sig ur ett missbruk på egen hand, hur mycket man än vill. Då kan ett behandlingshem vara något att vända sig till. Det finns idag flera olika typer av behandlingshem varav en del är frivilliga, medan andra är till för att placera ungdomar på, som hamnat i LVU. Behandling på hem kan vara en ny start för många. Socialtjänsten kan under vissa förhållanden ha rätten att omedelbart omhänderta barn enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Det kan leda till tvångsvård av barnet. Barn upp till 20 år kan omhändertas enligt LVU.
Vård enligt LVU innebär ofta att barnet placeras i ett familjehem eller på ett behandlingshem för ungdomar. Dock kan ungdomar själva, be om hjälp och att bli placerade för att komma ur sitt missbruk.

Behandlingshem för unga män

Ett behandlingshem, som en jag känner har varit på är Lärjeholm behandlingshem. Till det hemmet är det bara pojkar och män, mellan 18-35 som vistas. Detta behandlingshem tar emot manliga narkotikamissbrukare  som vill komma bort från sitt missbruk/beroende. Även den som är blandmissbrukare får komma dit.

Sök hjälp!

Om du är i ett beroende, så är det bra om du försöker få hjälp mot det, så att du inte försvinner längre bort. Ett narkotikamissbruk leder lätt till döden, tyvärr, så se till att få hjälp innan det är försent!

17 Feb 2018