« IGÅR * IDAG * IMORGON

- livets existentiella frågor -

Kan man hitta meningen med livet?

En av livets existentiella frågor, som säkert fler än jag ställt mig, är vad är meningen med livet? Denna fråga är stor, och har inget, eller många svar! Det kan ju vara så att det även är väldigt olika från person till person, vad de tycker är svaret på frågan. Det kan alltså vara allt mellan himmel och jord! Det finns alltså inte ett universalt svar, som alla kan vara nöjda med. Det går att ställa sig själv vissa frågor, för att på så kanske få fram vad som är meningen  med livet för en själv.

Bra frågor att ställa sig själv

Först kan man ställa sig frågan att för vem skulle du vara villig att genomgå alla sorter lidanden för? Vem skulle du inte tveka att offra dig för? Alltså inte genom att dö, utan mer i meningen med att vem skulle du kunna lämna allt för. Det kan handla om familjen, religionen eller ideologier.

En annan fråga som du ska ställa dig är, hur ser du dig själv om fem år? Det är alltid bra att tänka på framtiden, för att på så vis hitta saker som gör det värt att leva.

Ställ dig även frågan, vad du skulle göra om du aldrig kände dig rädd? Många gånger hindras vi av att vi känner en rädsla för att göra vissa saker. Det kan leda till att man inte når den potential man har.

Det är samma sak med frågan, vad skulle du göra, om du var säker på att inte misslycka? Samt vad har du för talanger? Det behöver inte vara nåt stort, det kan vara att du älskar att hjälpa andra, sjunga för att underhålla eller plantera träd för att rädda en skog.

För att lära sig livets mening, så ska du börja leva! Så kommer nog denna fråga att besvaras även för dig.

20 Jan 2018