« IGÅR * IDAG * IMORGON

- livets existentiella frågor -

Vad innebär ergonomi?

De allra flesta har hört talas om ordet ergonomi. Det används allt mer flitigare, och det för en mängd olika saker. Det är ergonomiska möbler, ergonomiska kök, ergonomiska hjälpmedel, ergonomiska bilar, ja, i annonser så är det nästan allt som numera kan göras mer ergonomiskt. Ändå är det många branscher där man inte tänker så långt, att ha det ergonomiskt. Men det kommer mer och mer. I skolan är det extra viktigt med ergonomi, för både lärare och elever. Här hittar du ergonomiska skolmöbler. 

Ergonomi handlar om att anpassa. Det genom en anpassning mellan människor, saker de gör, föremål de använder och den omgivning de arbetar, reser och leker i. Det är inte bara fysisk anpassning, utan det ingår även psykologiska och andra aspekter. 

Göra det mer ergonomiskt

En målsättning som ergonomin har är att utforma arbeten som är anpassade för människor. Man ska genom att ta hänsyn till individen se till att göra anpassingar av arbetsplatser, arbetsuppgifter, verktyg och hjälpmedel. Ett sätt att göra det på en arbetsplats är att ta in en utbildad ergonom. De är experter på detta område och kan direkt se vad som behöver göras för att en arbetsplats ska bli mer ergonomisk. Det kan vara allt från att ta in ergonomiska hjälpmedel, byta till ergonomiska möbler till att ändra på sätt att arbeta eller sätt att göra vissa uppgifter. Därmed är det en god idé för de flesta företag och arbetsplatser att ta hjälp av en ergonom. 

24 Nov 2020